مشخصات فردی
نام:حامد رضایی علی کمر
تاریخ تولد:10 مرداد
جنسیت:مرد - متاهل
محل سکونت:ایران - اردبیل
مشخصات تماس
شناسه Gmail:teachphysic.h.rezaie@gmail.com
تلفن:0
تحصیلات
سطح تحصیلات:کارشناسی
رشته تحصیلی:دبیری فیزیک
محل تحصیل:دانشگاه رازی کرمانشاه
حرفه
شغل:دبیر آموزش و پرورش
محل کار:مدارس استان اردبیل